EN
讲座通知日历表
上月  2019-04  下月
  冯欢欢

  通讯地址:
  电子邮件:
  联系电话:

   

  个人简介
  本科毕业于北京师范大学化学学院,而后进一步深造取得了高分子物理化学硕士学位,之后赴荷兰瓦格宁根大学攻读博士,在乳液相转化领域取得了广受认可和好评的进展,发表了多篇国际一流期刊文章,后继续受聘为博士后研究纳米颗粒、微流体和发光材料,还兼任德国德古意特出版社(De Gruyter Open) Open Chemistry期刊的Section主编。

   

  研究方向
  微纳制造:微流控制备微纳器件及其应用          
  柔性电子:柔性固态发光和电路制造          
  磁性软物质马达执行器的制备及其应用

   

  教育经历
  2009.9-2013.9  荷兰,瓦格宁根大学 (Wageningen University),物理化学软物质研究院(Physical Chemistry and Soft Matter),博士          
  2006.9-2009.7  中国,北京师范大学,化学学院,高分子物理化学研究组,硕士          
  2002.9-2006.7  中国,北京师范大学,化学学院,学士

   

  研究与工作经历
  2016.9-至今  哈尔滨工业大学(深圳),材料科学与工程学院助理教授          
  2013.9-2016.9  荷兰,瓦格宁根大学 (Wageningen University),物理化学软物质研究院(Physical Chemistry and Soft Matter),博士后

   

  专业资质与学术兼职
  2015.至今  德国德古意特出版社(De Gruyter Open) Open Chemistry期刊的副主编

   

  科研项目
  2017-2019  深圳市高层次人才基金          
  2018-2020  深圳市学科布局

   

  科研成果及奖励

   

  发明专利
  1. 可低温烧结的磁性纳米墨水          
  2.中空介孔二氧化硅药物载体纳米孔道的可靠性封装制备方法

   

  论文及著作
  1 T. Mu, S. Li, H. Feng, C. Zhang, B. Wang, X. Ma, J. Guo, B. Huang and L. Zhu, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2019, 25.          
  2 T. Zheng, H. Feng, J. M. van den Broek, K. Rahimi, A. J. Kuehne, R. de Vries and J. Sprakel, Macromolecular rapid communications, 2018, 1800284.          
  3 F. Zeng, D. Xu, C. Zhan, C. Liang, W. Zhao, J. Zhang, H. Feng and X. Ma, ACS Applied Nano Materials, 2018.          
  4 D. Xu, Y. You, F. Zeng, Y. Wang, C. Liang, H. Feng and X. Ma, ACS applied materials & interfaces, 2018, 10, 15517.          
  5 T. Mu, S. Li, H. Feng, C. Zhang, B. Huang, B. Wang, X. Ma, J. Guo and L. Zhu, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2018.          
  6 Z. Liu, H. Ji, S. Wang, W. Zhao, Y. Huang, H. Feng, J. Wei and M. Li, physica status solidi (a), 2018, 1800007.          
  7 S. Li, C. Zhang, S. Wang, Q. Liu, H. Feng, X. Ma and J. Guo, Analyst, 2018.          
  8 J. Jiao, D. Xu, Y. Liu, W. Zhao, J. Zhang, T. Zheng, H. Feng and X. Ma, Micromachines, 2018, 9, 83.          
  9 J. Gu, X. Wang, H. Chen, S. Yang, H. Feng, X. Ma, H. Ji, J. Wei and M. Li, Nanotechnology, 2018, 29, 265703.          
  10 H. Feng, X. Ma, T. Zheng, J. B. ten Hove, A. H. Velders and J. Sprakel, Biophysical Journal, 2018, 114, 362a.          
  11 Z. Wang, E. Van Andel, S. P. Pujari, H. Feng, J. A. Dijksman, M. M. Smulders and H. Zuilhof, Journal of Materials Chemistry B, 2017, 5, 6728.          
  12 X. Ma, H. Feng, C. Liang, X. Liu, F. Zeng and Y. Wang, Journal of Materials Science & Technology, 2017, 33, 1067.          
  13 H. Feng, J. B. ten Hove, T. Zheng, A. H. Velders and J. Sprakel, European Journal of Inorganic Chemistry, 2017, 2017, 5152.          
  14 H. Feng, T. Zheng, X. Wang and H. Wang, Open Chemistry, 2016, 14, 150.          
  15 H. Feng, T. Zheng and H. Wang, Open Chemistry, 2016, 14, 141.          
  16 H. Feng, J. Sprakel and J. van der Gucht, Physical Review E, 2015, 92, 023011.          
  17 H. Feng, D. Ershov, T. Krebs, K. Schroen, M. A. C. Stuart, J. van der Gucht and J. Sprakel, Lab on a Chip, 2015, 15, 188.          
  18 H. Feng, M. Böhmer, R. Fokkink, J. Sprakel and F. Leermakers, Journal of Physical Chemistry B, 2015.          
  19 H. Feng, N. A. Verstappen, A. J. Kuehne and J. Sprakel, Polymer Chemistry, 2013, 4, 1842.          
  20 H. Feng, J. Sprakel, D. Ershov, T. Krebs, M. A. C. Stuart and J. van der Gucht, Soft Matter, 2013, 9, 2810.

   

  会议论文及发表演说
  1. Watching paint dry; mechanisms of coalescence in jammed emulsions. PHYSICS@FOM, 2013, Veldhoven, NL          
  2. Switching between two modes of coalescence in dense thermo-responsive emulsions. UK Colloids, 2014, London, UK          
  3. Optical silicones with quantum dots for sustainable lighting. AFM (Advances in Functional Materials) 2015, New York, USA

   

  任教和任导师经历
  哈尔滨工业大学深圳研究生院材料科学与工程学院  焦甲璞(华为技术有限公司),刘宇环(上汽通用武汉分公司),张然(中国核动力研究设计院)          
  孟向全,蒋坤坤,刘青          
  冯亮,张月月,王丽